Výhodami musíte v zákazníkoch prebudiť pozitívne emócie

Kombinácia cieleného personalizovaného direct marketingu s vernostným programom prináša zákazníkom výhody, ktoré v nich prebúdzajú uveriteľné emócie, zjednodušujú im život a ponúkajú atraktívne finančné stimuly meniace správanie zákazníkov.

CIEĽ PROJEKTU:

 • Zvýšenie počtu zákazníkov registrovaných do vernostného programu

 • Zvýšenie počtu nákupov na základe pôsobenia na emócie

 • Poskytnutie rád a tipov prostredníctvom direct e-mailov

Riešenie:

 • Konzultácie s odborníkmi pri tvorbe obsahu direct e-mailov

 • Spustenie načasovanej personalizovanej e-mailovej komunikácie s mamičkami a budúcimi mamičkami

 • Poskytovanie nadštandardných výhod pre pravidelných zákazníkov

Výsledky:

 • Až 9 z 10 zákazníkov prejavilo pri registrácii záujem o zasielanie direct mailu

 • V porovnaní s predchádzajúcim vernostným programom nárast open rate o viac ako polovicu, nárast klikaností kampaní 7-násobne

 • Konverzia do nákupu do 1 týždňa až 8 - 10 %

 • Open rate kampaní neklesá pod 33 %

9 z 10 zákazníkov prejavilo pri registrácii záujem o zasielanie direct marketingových kampaní
o viac ako 1/2 sa zvýšil open rate v porovnaní s predchádzajúcim vernostným programom
7x sa zvýšila klikanosť kampaní v porovnaní s predchádzajúcim vernostným programom
 • Unikátna inteligencia odosielania direct e-mailov

 • Opakujúce sa nákupy spôsobené vyvolaním emócií v zákazníkoch

 • Osobné údaje spracované s pozitívnym zámerom zlepšovania služieb

 • Vysoké konverzie do nákupov vďaka atraktívnej odmenovej schéme

ukážka newslettra

Direct e-mail s príjemnou detskou grafikou poskytuje mamičkám nielen hodnotné informácie a rady v oblasti starostlivosti o ich dieťa, ale zároveň motivuje mamičky k nákupu prostredníctvom zľavových kupónov viažucich sa na aktuálne potreby zákazníčky.

Postupnými nákupmi sa zákazníčka približuje k odmene, ktorá je znázornená graficky - vyfarbujúcimi sa medvedíkmi.

V prípade dosiahnutia odmeny získava zákazníčka zľavový kupón, ktorý nájde pri prihlásení aj vo svojom profile.

Vybudujte si u zákazníkov dôveru voči vernostnému programu.

Funkčné vernostné programy sú oveľa viac než zľavy a karty. Musia zákazníkom prinášať výhody, ktoré v nich prebudia uveriteľné emócie pracujúce v prospech produktu, musia zjednodušovať ich život a ponúkať atraktívne finančné stimuly meniace správanie zákazníkov.

Direct e-maily nadväzujúce na emócie mamičiek umocňujú ich vzťah k programu - dôkazom sú opakujúce sa nákupy. Zákazníčky sa neobávajú o svoje osobné údaje, lebo majú možnosť vidieť, že boli získané s pozitívnym zámerom zlepšiť služby pre ne.

V neposlednom rade konverzie do nákupov zvyšuje aj atraktívna odmenová schéma.

Bratislavská pobočka

Ružová dolina 8, 821 09, Bratislava Slovenská Republika +421 905 937 773 office@pricewise.sk

Pražská pobočka

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha Česká Republika +420 731 618 725 office@pricewise.cz

DPO

Zodpovedná osoba Mgr. Alžbeta Krejčiová +421 915 916 331 alzbeta.krejciova@pricewise.sk