Zvýšte svoje tržby Až o 15 % a viac Bez zvýšenia nákladov.

PRICE IMAGE 2.0

Na zmenu cenového imidžu je potrebná správna úprava sortimentu a cenníka, niekedy aj zlepšenie neverbálnej komunikácie vo vizuálnej identite produktu či spoločnosti a predovšetkým jednotná jasná marketingová komunikácia podporujúca želané vnímanie nového imidžu produktu. Zmena cenového imidžu produktu alebo značky nie je krátkodobý úkon, ale systematickým dodržiavaním niekoľkých zásad je možná za niekoľko mesiacov.

V Pricewise máme so zmenou cenového imidžu rozsiahle skúsenosti a môžeme vám pomôcť nie len úpravou ponuky, ale aj s úpravou marketingových materiálov a celkovej komunikácie.

Biznis prínos programu Price Image 2.0
 • Zvýšenie trhového podielu a tržieb až o desiatky percent

MÁTE OBRAT ASPOŇ 5 MILIÓNOV EUR ROČNE? KONTAKTUJTE NÁS A ÚVODNÝ WORKSHOP S ANALÝZOU PRÍNOSU ZÍSKATE ZADARMO!

pricing@pricewise.sk

POWER OFFER

Počas tvorby novej ponuky nezabúdame ani na finančný dopad, ktorý kalkulujeme veľmi presne s ohľadom na každého zákazníka a transakciu. Výstupom je vždy nová, vylepšená štruktúra cenníka, jeho prezentácia a taktika predajného rozhovoru s prípadnými pomôckami pre obchodný personál.

Biznis prínos programu Power Offer
 • Zvýšenie tržieb až o 10-50 % a viac bez navýšenia nákladov (všetko čistý zisk)
 • Efektívnejší proces predaja
 • Cenník je finálny krok cenotvorby, na základe ktorého sa zákazník rozhoduje o kúpe. Zároveň je to druhá najnavštevovanejšia stránka na weboch po home page.
 • Najjednoduchšia pricingová inovácia - zmena cenníka nemá dopad na úpravu produktu a interných systémov.
 • Zvyšujeme efektivitu cenníka vďaka zapojeniu osvedčených princípov psychológie nákupu.

MÁTE OBRAT ASPOŇ 5 MILIÓNOV EUR ROČNE? KONTAKTUJTE NÁS A ÚVODNÝ WORKSHOP S ANALÝZOU PRÍNOSU ZÍSKATE ZADARMO!

pricing@pricewise.sk

MARGIN MANAGER

Systém Margin Manager využíva prvotriednu ekonomickú matematiku a špecifické obchodné know-how pre predvídanie predaja každého vášho produktu v rozpätí dní, týždňov alebo mesiacov s ohľadom na každú prevádzku, región, predajný kanál, či celý reťazec. Systém tvorí simulácie predaja, obratu a marže na základe historických a aktuálnych dát o tržbách, cenách a kampaniach konkurencie, ale aj ročného obdobia či počasia. Rovnako zahŕňa pravidlá zodpovedajúce vašej cenovej stratégii. Tieto pravidlá vyhodnocuje a priebežne ponúka zlepšenia.

Systém je plne automatický s obsluhou cez webovú stránku, na ktorú stačí krátke zaškolenie. Okrem toho je náš tím vybraných expertov na retail z celej Európy a rôznych odvetví pripravený pomôcť s každou pricingovou výzvou.

Biznis prínos systému Margin Manager
 • Veľmi presná predpoveď predaja
 • Nárast hrubej marže o 5-10 %
 • Zníženie rizika cenovej vojny
 • Zistenie optimálneho stavu skladov vo vzťahu k spotrebe

MÁTE OBRAT ASPOŇ 5 MILIÓNOV EUR ROČNE? KONTAKTUJTE NÁS A ÚVODNÝ WORKSHOP S ANALÝZOU PRÍNOSU ZÍSKATE ZADARMO!

pricing@pricewise.sk

ZERO LEAKAGE

Pre elimináciu únikov tržieb je nutné presne ich identifikovať a nájsť ich príčiny. V Pricewise to dosahujeme osvedčeným know-how a sofistikovanými štatistickými a analytickými nástrojmi. Po presnom zdokumentovaní cenotvorby pristupujeme k jej úprave a dôslednej pravidelnej kontrole, vrátane schém udeľovania zliav. Všetky tieto analytické nástroje sme v Pricewise vyrobili a radi sa o ne podelíme.

Biznis prínos programu Zero Leakage
 • Odstránenie neželaných zliav a cenových chýb
 • Zvýšenie tržieb o 1 až 3 % bez navýšenia nákladov (všetko čistý zisk)

MÁTE OBRAT ASPOŇ 5 MILIÓNOV EUR ROČNE? KONTAKTUJTE NÁS A ÚVODNÝ WORKSHOP S ANALÝZOU PRÍNOSU ZÍSKATE ZADARMO!

pricing@pricewise.sk

SMART START

Pri nastavení ceny pre nový produkt je najdôležitejšie, pre koho je určený a ako mu bude slúžiť. V závislosti od toho náš tím skúsených expertov spoločne s klientom tvorí najvhodnejšiu cenovú štruktúru a akvizičnú stratégiu. Okrem benchmarkingu konkurencie je možné tiež využiť zákaznícky prieskum, pomocou ktorého overíme správnosť určenej výšky jednotlivých cien. Vo finále tak okrem efektívneho cenníka vytvoríme aj základný leták s ponukou daného produktu.

Biznis prínos programu Smart Start
 • Rýchlejší trhový nástup
 • Návratnosť (payback) produktu skrátená až o polovicu

MÁTE OBRAT ASPOŇ 5 MILIÓNOV EUR ROČNE? KONTAKTUJTE NÁS A ÚVODNÝ WORKSHOP S ANALÝZOU PRÍNOSU ZÍSKATE ZADARMO!

pricing@pricewise.sk

Bratislavská pobočka

Ružová dolina 8, 821 09, Bratislava Slovenská Republika +421 905 937 773 office@pricewise.sk

Pražská pobočka

Na Perštýně 342/1, 110 00, Praha Česká Republika +420 731 618 725 office@pricewise.cz

DPO

Zodpovedná osoba Mgr. Alžbeta Krejčiová +421 915 916 331 alzbeta.krejciova@pricewise.sk